ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : แอปพลิเคชันแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ชื่อนักเรียน : น.ส.ชลิตา ทุนประดิษฐ์ น.ส.นิศารัตน์ นากัน และน.ส.สุวรรณี สร้อยพรมมา
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2560,15:53   อ่าน 921 ครั้ง
ชื่อผลงาน : จุดเริ่มต้น
ชื่อนักเรียน : การประกวดภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิดเกี่ยวก­ับ “คนดีรู้จักพอ ไม่คอรัปชั่น”
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2558,15:06   อ่าน 1115 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เราและนาย ม.6/2 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
ชื่อนักเรียน : ชั้น ม.6/2 กลุ่มที่ 2 ปี 2558
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2558,02:53   อ่าน 1317 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ขอร้อง ม.6/2 บ้านโคนพิทยา ปี 2558
ชื่อนักเรียน : ชั้น ม.6/2 กลุ่มที่ 1 ปี 2558
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2558,21:16   อ่าน 1265 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ทิ้งไว้กลางทาง 6/1 บ้านโคนพิทยา ปี 2558
ชื่อนักเรียน : ชั้น ม.6/1 กลุ่มที่ 3 ปี 2558
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2558,21:08   อ่าน 1101 ครั้ง
ชื่อผลงาน : มากกว่ารัก เกินกว่าผูกพัน 6/1 บ้านโคนพิทยา ปี 2558
ชื่อนักเรียน : ชั้น ม.6/1 กลุ่มที่ 2 ปี 2558
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2558,14:40   อ่าน 1102 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หนังสือรุ่น ม.6/1 บ้านโคนพิทยา ปี 2558
ชื่อนักเรียน : ชั้น ม.6/1 กลุ่มที่ 1 ปี 2558
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2558,14:30   อ่าน 1171 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การจัดทำสื่อการติวสอบ Gat/Pat
ชื่อนักเรียน : นางสาว นพรัตน์ ต้อยน้อย เลขที่ 15 และนางสาว อมรประภา นิ่มทอง เลขที่ 24 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2555,09:13   อ่าน 1429 ครั้ง