คู่มือมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา
คู่มือมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา พ.ศ.2556
อ่านเพิ่มเติม : http://goo.gl/mPzZUB
คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556
ไฟล์ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/open?id=0B4RChx-M_gD3enA3SWFSSDRuSTQ
คู่มืออนามัยและความปลอดภัยในสถานศึกษา
ไฟล์ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/open?id=0B4RChx-M_gD3anVFYjBDUDVMajg
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.09 MB
คู่มือป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน
ไฟล์ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/open?id=0B4RChx-M_gD3ZlU1WlpudDhrZVE
คู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ไฟล์ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/open?id=0B4RChx-M_gD3OGQxU0JaVFB3Y1E
คู่มือความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง
ไฟล์ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/open?id=0B4RChx-M_gD3XzNaZGh3OHFnNE0
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ไฟล์ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/open?id=0B4RChx-M_gD3UHBjYTlrbklBaTA
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ไฟล์ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/open?id=0B4RChx-M_gD3VS1lN01CQzlocmc