กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสมยศ เนาว์กระจ่าง
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1