กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพัชรี พิมพ์นิล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางพัฒน์ติญา ศรีริอ่วม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0898592023

นางสาวกนกวรรณ สิริอมรธนนนท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0946152964
อีเมล์ : krukhanokwan@gmail.com

นายนพรัตน์ อ่อนแพง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 083-167-8131
อีเมล์ : nopparatonpaeng@gmail.com