ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
199 หมู่ที่ 4 บ้านคลองรอบ   ตำบลบ้านโคน  อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
เบอร์โทรศัพท์ 0-5545-5045 เบอร์โทรสาร 0-5545-5044
Email : bankhonpittaya.utt@gmail.com
Facebook : ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน