ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
การจัดทำสื่อการติวสอบ Gat/Pat
นางสาว นพรัตน์ ต้อยน้อย เลขที่ 15 และนางสาว อมรประภา นิ่มทอง เลขที่ 24 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
รายละเอียดผลงาน
เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา คอมพิวเตอร์  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การติวข้อสอบ Gat  ซึ่งคณะผู้จัดทำได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ครู  นักเรียน  และผู้สนใจได้ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมในรูปแบบของ (รูปแบบของโครงงาน)
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2555,09:13   อ่าน 894 ครั้ง