ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
จุดเริ่มต้น
การประกวดภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิดเกี่ยวก­ับ “คนดีรู้จักพอ ไม่คอรัปชั่น”
รายละเอียดผลงาน
การประกวดภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิดเกี่ยวก­ับ “คนดีรู้จักพอ ไม่คอรัปชั่น”
กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 1
โดย
นางสาวธิติยา บัวสี
นางสาวอทิตยา จำปาขาว
นางสาวอรอริญา วงศ์ชมภู
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา

ที่ปรึกษา
ว่าที่ ร.ท.พงษ์เทพ นาคมี
นางเรณู มาย้าย
เผยแพร่เมื่อ 7 พ.ย. 2015
https://youtu.be/K41NEyC0UkU

โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2558,15:06   อ่าน 545 ครั้ง