ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
มากกว่ารัก เกินกว่าผูกพัน 6/1 บ้านโคนพิทยา ปี 2558
ชั้น ม.6/1 กลุ่มที่ 2 ปี 2558
รายละเอียดผลงาน
ผลงาน " มากกว่ารัก เกินกว่าผูกพัน 6/1 บ้านโคนพิทยา "
จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2558 รายวิชาการตัดต่อวิดีโอ
ทีมงาน :
กมลทิพย์, กมลรัตน์, พรพิสุทธิ์, อรอริญา, วราภรณ์, วิภาภรณ์, ธวัชชัย

เผยแพร่เมื่อ 22 ก.ย. 2015

https://www.youtube.com/watch?v=KzLGWG8y9Co&feature=youtu.be


โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2558,14:40   อ่าน 542 ครั้ง