ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ สิริอมรธนนนท์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2563,15:20  อ่าน 278 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางอนัญญา ศรีภิรมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2563,15:18  อ่าน 271 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยาการคำนวณ ม.4 แนวคิดเชิงคำนวณ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ สิริอมรธนนนท์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2563,12:51  อ่าน 383 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยาการคำนวณ ม.1 เรื่องแนวคิดเชิงนามธรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ สิริอมรธนนนท์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2563,12:43  อ่าน 388 ครั้ง
รายละเอียด..