ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (อ่าน 203) 07 ต.ค. 65
E - Service ไทยมีงานทำ (อ่าน 53) 31 ส.ค. 65
เชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าประกวดในฟอร์มการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 (อ่าน 648) 25 พ.ค. 65
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 3668) 28 ธ.ค. 64
รับสมัครพนักงาราชการ (อ่าน 3740) 28 ก.ย. 64
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 3742) 03 ก.ย. 64
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ (อ่าน 3730) 09 ก.ค. 64
พลังงานมอบรถสูบน้ำ (อ่าน 3867) 10 มี.ค. 64
โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 6925) 10 ธ.ค. 63
สอบปลายภาค 1/2563 (อ่าน 6964) 11 พ.ย. 63
พิธีประดับบ่าลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 6988) 11 พ.ย. 63
ประกาศ เรียนชดเชย ทุกวันเสาร์ 7 สัปดาห์ (อ่าน 7020) 10 ก.ย. 63
คนเก่ง บพ. (อ่าน 6987) 20 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ (อ่าน 7179) 16 มี.ค. 63
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน (อ่าน 7152) 14 ม.ค. 63