ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
550525-27_ปรับสภาพนักเรียน(วัดดอยท่าเสา)
การปรับสภาพนักเรียนก่อนเข้าเรียนภาคเรียนที่ 1/2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ที่วัดดอยท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 25 -27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2555,10:17   อ่าน 1269 ครั้ง