ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 2560 (26/06/2560)
ช่วงบ่ายเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย เพื่อรำลึกถึงกวีเอกของโลกที่รู้จักในนาม "สุนทรภู่" และร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทย มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การประกวดคัดลายมือ การประกวดอ่านเอาเรื่อง การอ่านทำนองเสนาะ การเขียนตามคำบอก และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ซึ่งนักเรียนทุกคนต่างให้ความสนใจ และร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี (ภาพ : ภัทราพร (ม.6/2) / ข่าว : ครูหนึ่งฤทัย)
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2560,15:08   อ่าน 142 ครั้ง