ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2560 (02/06/2560)
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านโคนพิทยาได้จักิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560 โดยได้จัดให้มีการหาเสียงเลือกตั้งหน้าเสาธง การติดป้ายประกาศ เสียงตามสายรณรงค์ในการเลือกตั้ง และมีการเลือกตั้ง ณ หอประชุมบัวทอง โดยมีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมด 184 คน คณะครูและบุคลากร 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน และการเป็นประชาธิปไตย (ภาพ/ข่าว : ครูสุรชัย)
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2560,13:10   อ่าน 223 ครั้ง