ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2560 (19/01/2560)
วันที่ 19 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านบ้านพิทยาได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง (Classroom Meeting) ณ หอประชุมบัวทอง เพื่อชี้แจงแนวนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน เพื่อการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไป (ภาพ/ข่าว : ครูหนึ่งฤทัย)
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2560,12:46   อ่าน 216 ครั้ง