ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ 2559 (01/03/2560)
วันที่ 1 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านโคนพิทยาได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 จำนวน 97 คน ในช่วงเช้าเป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรโดยท่านผู้อำนวยการบรรชา บุญเสือ เมื่อเสร็จพิธี ผู้บริหาร และคณะครูร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน จากนั้นมีกิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกัน ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ มีพิธีผูกข้อมือให้พรแก่นักเรียน มีกิจกรรมการแสดงจากรุ่นน้องมอบให้รุ่นพี่ และสนุกกับวงดนตรีของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา (ภาพ/ข่าว:ครูหนึ่งฤทัย)
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2560,15:33   อ่าน 379 ครั้ง