ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายพักแรมลูกเสือ+ยุวกาชาด ม.ต้น ปีการศึกษา 2559 (18/01/2560)
วันที่ 18-20 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านโคนพิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 117 คน ณ อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง อ.ลอง จ.แพร่ ทั้งนี้ได้เดินทางโดยรถไฟจากสถานีบ้านโคน-สถานีแก่งหลวง การจัดกิจกรรมในค่ายฯ ผู้กำกับลูกเสือ และผู้นำยุวกาชาดร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานได้จัดกิจกรรมดังนี้ เดินทางไกล การสร้างค่าย ฐานทดสอบกำลังใจ ผจญภัย เดินป่า กิจกรรมรอบกองไฟ และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญรอบๆ อุทยาน (ภาพ/ข่าว : สืบสกุล, มนัสวี, ครูหนึ่งฤทัย)
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2560,15:22   อ่าน 645 ครั้ง