ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
Big Cleaning Day (02/09/58)
วันที่ 2 กันยายน 2558 โรงเรียนจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน บริเวณโรงเรียน (ภาพ/ข่าว ครูหนึ่งฤทัย การเกณขาย)
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2558,15:24   อ่าน 553 ครั้ง