ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางภิมุขสุดา ไวยกูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทุนการศึกษา
ห้องเรียน E-Learning โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซด์ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ดูผลโหวด
แบบสำรวจความพึงพอใจการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/11/2012
ปรับปรุง 03/12/2019
สถิติผู้เข้าชม 696709
Page Views 875809
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ แสนตอ น้ำปาด 0-5548-1003
2 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา บ้านโคน พิชัย 0-5545-5044
3 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา ไผ่ล้อม ลับแล 055-453416
4 โรงเรียนน้ำริดวิทยา น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ 0-5544-7022