ข่าวประชาสัมพันธ์
คนเก่ง บพ.
จันทร์ที่ 17 ส.ค. ที่ผ่านมา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และได้รับรางวัล
การแข่งขันประกวดกล่าวสุทรพจน์หัวข้อเศรษฐกิจสีเขียว ระดับม.ต้นได้รับรางวัลที่ 3 ได้แก่ ด.ญ.ภัทรวดี สิงห์ลอ
และข้าร่วมแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก การแข่งประกวดสวนถาดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่..นายธนวัฒน์ วงศ์วัง
นางสาวสุนันทา ศูนย์กลาง
นางสาวนาฏนัฐฎา อ้นน้อย
และนางสาวภรณ์ธีรา สารปิง
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2563,07:34   อ่าน 3416 ครั้ง