ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่แอปพลิเคชันแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)
เผยแพร่แอปพลิเคชันแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งเป็นฉบับนักเรียนประเมินตนเอง โดยแอปพลิเคชันฯ นี้เป็นผลงานจากโครงงานคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย น.ส.ชลิตา ทุนประดิษฐ์ น.ส.นิศารัตน์ นากัน และน.ส.สุวรรณี สร้อยพรมมา ครูที่ปรึกษาโครงงาน น.ส.หนึ่งฤทัย  การเกณขาย และน.ส.วิมลรัตน์ หงษ์ห้า สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ตามคู่มือในไฟล์แนบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2560,00:00   อ่าน 366 ครั้ง