สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document การจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.31 MB
Adobe Acrobat Document การจัดหาพัสดุ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.54 MB
Adobe Acrobat Document จัดซื้อครุภัณฑ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 897.86 KB