ข่าวประชาสัมพันธ์

1. http://www.bankhonpittaya.ac.th/mainpage
2. https://www.facebook.com/bankhonpittayanews
3. จดหมายข่าว