ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 199  หมู่ที่ 4 บ้านคลองรอบ  ตำบลบ้านโคน  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์ : 055-455-045
E - mail : bp_utt@hotmail.com
Website : http://www.bankhonpittaya.ac.th/
Facebook : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคนพิทยา


แผนที่โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2/@17.2080492,100.0605492,14.25z/data=!4m5!3m4!1s0x30df0f8b4ab9a049:0xebf783af0bad3d3d!8m2!3d17.2016882!4d100.0850427