ครูแสงเทียน กำทรัพย์
นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง คำศัพท์น่ารู้สู่ New Normal
เรื่อง Occupation(อาชีพ)
คลิปการสอน เรื่อง Occupation(อาชีพ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | ByKruPla - YouTube