ครูสมยศ เนาว์กระจ่าง
การทำพวงกุญแจเปเปอร์มาเช่
สื่อการสอน การทำพวงกุญแจเปเปอร์มาเช่ - YouTube