ครูเพลินพิศ เอี่ยมบุรี
เอกสารชุดพัฒนาความสามารถการอ่าน การเขียนภาษาไทย (link โรงเรียนพิชัย สพม.39)
ศึกษาข้อมูลที่ http://www.phichai.ac.th/obeclms/index.php?mod=blog&path=web/blog&id_sub_menu=25&namemenu=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AF%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
โคลงโลกนิติ
Vdo การสอนออนไลน์ โคลงโลกนิติ - ครูเพลินพิศ เยี่ยมบุรี - YouTube