ครูนพรัตน์ อ่อนแพง
เรื่อง อวัยวะในระบบขับถ่ายของมนุษย์ ม.5
สื่อการสอนเรื่อง อวัยวะในระบบขับถ่ายของมนุษย์ ม.5 | ByKruArt - YouTube