ครูภาคภูมิ วรรณเกตุ
เซปักตะกร้อ
สื่อการสอน การวิชาพลศึกษา​ (เซปักตะกร้อ)​ - YouTube