ครูฤดีมาศ นาทัน
คณิตศาสตร์ ม.1 - ทศนิยมและค่าประจำหลักของทศนิยม
สื่อการสอน คณิตศาสตร์ ม.1 - ทศนิยมและค่าประจำหลักของทศนิยม - YouTube