ประกาศของโรงเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา
มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 483.84 KB
ประกาศโรงเรียน_ระเบียบการให้ห้องปฏิบัติการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.37 KB
ประกาศโรงเรียน_ระเบียปฏิบัติของนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109 KB