โรงเรียนดีศรีตำบล
โรงเรียนดีศรีตำบล : โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
###########################################################
การประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
การประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล2
กิจกรรมโรงเรียนดีศรีตำบล : กิจกรรมนั่งสมาธิ
กิจกรรมโรงเรียนดีศรีตำบล : กิจกรรมนั่งสมาธิ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
#################################################################
โรงเรียนดีศรีตำบล
กิจกรรมโรงเรียนดีศรีตำบล : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ดูเพิ่มเติม
#################################################################
กิจกรรมโรงเรียนดีศรีตำบล : การมอบเกียรติบัตร ครูดีศรีบ้านโคน และเด็กดีศรีบ้านโคน ประจำปีการศึกษา 2555
กิจกรรมโรงเรียนดีศรีตำบล : การมอบเกียรติบัตร ครูดีศรีบ้านโคน และเด็กดีศรีบ้านโคน ประจำปีการศึกษา 2555 ดูเพิ่มเติม
###########################################################
กิจกรรมโรงเรียนดีศรีตำบล : พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี 2555
กิจกรรมโรงเรียนดีศรีตำบล : พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี 2555 ดูเพิ่มเติม
###########################################################
กิจกรรมโรงเรียนดีศรีตำบล : ปรับสภาพนักเรียน(วัดดอยท่าเสา)
กิจกรรมโรงเรียนดีศรีตำบล : ปรับสภาพนักเรียน(วัดดอยท่าเสา) ดูเพิ่มเติม
การปรับสภาพนักเรียนก่อนเข้าเรียนภาคเรียนที่ 1/2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ที่วัดดอยท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 25 -27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
###########################################################
กิจกรรมโรงเรียนดีศรีตำบล : โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจต้านภัยยาเสพติด
กิจกรรมโรงเรียนดีศรีตำบล : โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจต้านภัยยาเสพติด ดูเพิ่มเติม
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจต้านภัยยาเสพติด เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย อบต.บ้านโคน นำโดยท่านวิรัช พินเมือง นายกอบต.บ้านโคน ร่วมกับโรงเรียนบ้านโคนพิทยา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมบัวทอง โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
#################################################################