โรงพักจำลองโรงเรียนบ้านโคนพิทยา
คณะกรรมการโรงพักจำลอง
คณะกรรมการโรงพักจำลองโรงเรียนบ้านโคนพิทยา โดยคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.45 MB
กิจกรรมหน้าประตูโรงเรียน วันที่ 8 มิถุนายน 2558
กิจกรรมตรวจความเรียบร้อยก่อนเข้าโรงเรียน
กิจกรรมหน้าประตูโรงเรียน วันที่ 9 มิถุนายน 2558
กิจกรรมหน้าประตูโรงเรียน วันที่ 9 มิถุนายน 2558
กิจกรรมหน้าประตูโรงเรียน วันที่ 10 มิถุนายน 2558
กิจกรรมหน้าประตูโรงเรียน วันที่ 10 มิถุนายน 2558
กิจกรรมตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดของนักเรียน
กิจกรรมตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคนพิทยา
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. โดยความร่วมมือของโรงพักจำลองโรงเรียนบ้านโคนพิทยา ร่วมกับ สถานีตำรวจพญาแมน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการตรวจ คือ 218 คน
ผลปรากฎว่า ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียน 100%