งาน "คืนสู่เหย้า ชาว บพ. ๔๐ ปีที่คิดถึง"
ป้ายประชาสัมพันธ์
Line กลุ่มศิษย์เก่า
คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ กรณีศิษย์เก่าบริจาคเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์