ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ย. 56 รับการประเมินโรงเรียนพระราชทานขนาดเล็ก
17 พ.ย. 56 ประเพณีลอยกระทง
22 พ.ย. 56 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
28 พ.ย. 56 ถึง 29 พ.ย. 56 กีฬาภายในโรงเรียน /บงกชเกมส์/ครั้งที่ 20
25 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
01 ม.ค. 57 ทอดผ้าป่าสามัคคีและงานคืนสู่เหย้าชาวบ.พ.
16 ม.ค. 57 งานวันครู

โรงเรียนพิชัย/ชุดผ้าไทย , โรงเรียนบ้านในเมือง/ชุดกีฬา สพม.39/สพป.อต.1
20 ม.ค. 57 รับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
26 ม.ค. 57 ถึง 30 ม.ค. 57 การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2556 : ชั้นปีที่ 3 ชาย
ค่ายพระศรีพนมมาศ อ.ลับแล / ชุดฝึก หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
31 ม.ค. 57 ถึง 02 ก.พ. 57 การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2556 : ชั้นปีที่ 3,2 หญิง
ค่ายพระศรีพนมมาศ อ.ลับแล / ชุดฝึก หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
12 ก.พ. 57 ถึง 14 ก.พ. 57 การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2556 : ชั้นปีที่ 2 ชาย
ค่ายพระศรพนมมาศ อ.ลับแล / ชุดฝึก หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
03 มี.ค. 57 ถึง 05 มี.ค. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
20 มี.ค. 57 ถึง 24 มี.ค. 57 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557
02 เม.ย. 57 ประกาศผล และรายงานตัวนักเรียน ม.1
07 เม.ย. 57 ประกาศผล และรายงานตัวนักเรียน ม.4
09 เม.ย. 57 การมอบตัวนักเรียน ม.1
10 เม.ย. 57 การมอบตัวนักเรียน ม.4
08 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน เทอม 1/2557 (วันที่ 8 สิงหาคม 2557)
ด้วยงานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนบ้านโคนพิทยา ได้กำหนดให้มีงานเฉลิมพระเกียรติ "12 สิงหามหาราชินี" กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเอนกประสงค์
กำหนดการดำเนินกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
เวลา 07.30 น. ครู ผู้ปกครองร่วมลงนามถวายพระพร
เวลา 08.00 น.  ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พิธีสงฆ์
เวลา 09.00 น. ประธานในพิธีถวายพานพุ่ม เปิดกรวยดอกไม้ ลงนามถวายพระพร
ประธานกล่าวนำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล
ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา สรรเสริญพระบารมี
เวลา 09.20 น. กิจกรรมการแสดงของนักเรียน
มอบใบประกาศเกียรติคุณแม่ตัวอย่าง
เวลา 103.0 น. เสร็จสิ้นกิจกรรมวันแม่ 
อาคารเอนกประสงค์ / ผ้าไทยสีฟ้า โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
10 ส.ค. 58 ถึง 14 ส.ค. 58 สัปดาห์ทำดีเพื่อแม่ KID'DEE for MOM
สัปดาห์ทำดีเพื่อแม่ KID'DEE for MOM
     เนื่องด้วยในวันที่ 12 สิงหาคม นี้ เป็นวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา โดยฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนบ้านโคนพิทยา ร่วมทำดีเพื่อแม่ ใน "สัปดาห์ทำดีเพื่อแม่ KID'DEE for MOM" โดยการถ่ายภาพกิจกรรมทำความดีกับแม่ หรือให้แม่ เช่น ทำความสะอาดบ้าน ปลูกต้นไม้ ซักผ้า หรือกิจกรรมใดๆที่สื่อให้เห็นถึงความรักที่เรามีต่อแม่ หากแม่ไม่อยู่ด้วยที่บ้านก็เป็นภาพที่ทำร่วมกับผู้ปกครองก็ได้ จากนั้นอัพรูปขึ้น line กลุ่มของแต่ละห้องพร้อมบอกชื่อ เลขประจำตัว ชิงเงินรางวัล 500 , 300 , 200 บาท และรับเกียรติบัตร "ทำดีเพื่อแม่ KID'DEE for MOM" ปี 2558 ทุกคนที่ส่ง
line กลุ่ม ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน